Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

We stoppen pas wanneer duurzaamheid de kern vormt van alles wat we doen.

We pakken onze rol in de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie. We gebruiken 100% hernieuwbare energie en werken met onze leveranciers om nieuwe productie en afval te verminderen. In dit hoofdstuk staan we stil bij hoe we in 2021 hieraan hebben bijgedragen.

Duurzaamheid

1 Bron

Klimaatbescherming: de overgang naar een
CO2-arme economie

Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten heeft T-Mobile vanuit milieuoogpunt een aanzienlijke impact op het milieu en op klimaatverandering − zowel positief als negatief. Positief is dat we in een positie verkeren om een waardevolle bijdrage te leveren aan een zogenaamde CO2-arme economie. Door te digitaliseren en alternatieven voor woon-werkverkeer en transport te bieden, stellen we onze klanten (bedrijven als particulieren) in staat hun ecologische footprint te verkleinen. Zo kan de ICT-sector de motor zijn van een duurzame toekomst. Aan de andere (negatieve) kant beseffen we dat het aanbieden van telecommunicatieproducten en -diensten een behoorlijke impact op het milieu heeft; voornamelijk gericht op energieverbruik en CO2-uitstoot. Meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door informatie, telecommunicatie en alle datacenters om ons heen1 . We zien dat met de ontwikkeling van het 5G-netwerk de datagroei elk jaar toeneemt. Dit is komt door technologische ontwikkelingen zoals het groeiende aanbod van online diensten (winkelen, bankieren, kranten, Internet-of-Things apparaten). Maar ook maatschappelijke trends zoals het toenemende gebruik van demand tv en hogere videokwaliteit. Onderzoek door Deutsche Telekom heeft aangetoond dat emissies in de waardeketen − zowel downstream als upstream, verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van onze totale CO2-voetafdruk.  Het gebruik van duurzaam opgewekte energie als standaard, het verhogen van de energie-efficiëntie van onze netwerken en toeleveringsketens en innovatieve samenwerkingen met onze leveranciers zijn de uitgangspunten van ons duurzaamheidsprogramma.

We zien een groot hefboomeffect van emissiereductie bij gekochte goederen en diensten, kapitaalgoederen en het gebruik van verkochte en geleasede goeden. Hierbij zijn innovatieve samenwerkingsvormen met onze leveranciers een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie.

Ons duurzaamheidsprogramma is onderdeel van ons milieubeheersysteem dat gecertificeerd is volgens de internationaal erkende norm voor milieubeheersystemen ISO14001, en ondersteunt de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Onze aanpak ten aanzien van duurzaamheidsbeheer is gericht op het verlagen van de impact op het milieu van onze totale toeleveringsketen, van leverancier tot klant. Het omvat ons inkoopproces, onze bedrijfsactiviteiten en de impact die onze producten en diensten hebben voor, tijdens en na het gebruik.

Wij verhogen voortdurend onze energie-efficiëntie en verminderen onze afvalproductie, ondanks de exponentiële groei van ons netwerk en de groei van het dataverkeer. Elke dag maken we de bewuste keuze om de nieuwste technologieën te gebruiken die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Stefan de Wit
Director Procurement 
Supply Chain

“In 2021 hebben we ons duurzaam inkoopmanagement naar een hoger niveau gebracht door onze duurzaamheidscriteria aan te scherpen. Niet alleen door scherp te zijn op het inkopen bij en beoordelen van onze leveranciers, maar vooral door het gesprek aan te gaan met onze strategische leveranciers over duurzaamheid en eventuele gezamenlijke aanpak.”

Kim Larsen
Directeur IT & Technologie

“De ICT-sector is een motor van een duurzame toekomst. We maken iedere dag een bewuste keuze om de nieuwste technologie te gebruiken die minder schadelijk is voor het milieu.

Een circulaire economie
E-waste en schaarste in grondstoffen zijn een tweede uitdaging waar we voor staan. Op dit moment ligt er ruim 2.000 ton aan ongebruikte telefoons verspreid over woningen en kantoorgebouwen in Nederland. Deze bevatten veel waardevolle grondstoffen die kunnen worden gebruikt bij de productie van nieuwe smartphones. In totaal gaat het om meer dan 7.000 kilo zilver, 680 kilo goud, 260 kilo palladium en 261.000 kilo koper* . We willen onze werknemers en klanten betrekken bij de verandering naar de circulaire economie. In samenwerking met onze leveranciers en partners willen we producten en verpakkingen opnieuw ontwerpen om upcycling en recycling te verbeteren en verspilling te voorkomen.

Onze impact in 2021
Om onze ambities waar te maken zetten we in op zes focusgebieden.
In onderstaand schema lichten we onze impact in 2021 per
focusgebied toe.

Ons netwerk wordt
aangedreven door 

 

Van MJA3 naar EED
Ruim 1.000 Nederlandse bedrijven uit 37 sectoren werken samen op energiebesparing en CO2-reductie voor 2020 in het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3). Met het ondertekenen van dit convenant legt T-Mobile zich, samen met de andere partijen, toe op het bereiken van jaarlijkse verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie met een gemiddelde besparing van 2% per jaar. Aangezien 2020 het laatste jaar van het convenant was, hebben we ons eind 2020 en begin 2021 voorbereid met een zorgvuldige EED-audit. De Energy Efficiency Directive (EED) is een Europese richtlijn die al enkele jaren van kracht is en bedoeld is om energiebesparing bij grotere bedrijven te stimuleren. De audit heeft ons een overzicht gegeven van de energiestromen van onze verschillende gebouwen, operaties en transportstromen. Het heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd voor mogelijke energiebesparende maatregelen, die zijn geïntegreerd in het duurzaamheidsprogramma.

100% groene elektriciteit
Om klimaatneutraal te ondernemen, is alle elektriciteit die wordt verbruikt door ons netwerk, de datacenters, kantoren en winkels
100% groen ingekocht. Dat betekent dat alle elektriciteit die we gebruiken, los van de elektriciteit die we zelf opwekken via onze zonnepanelen, wordt opgewekt door Europese wind.
Dit kunnen we laten zien met de zogenaamde Garanties van Oorsprong en openbaringscertificaten van de door ons gebruikte elektriciteit.
Het inkopen van 100% duurzame elektriciteit is onderdeel van onze grotere ambitie om 100% klimaatneutraal te zijn.

Ons energieverbruik
Het totale elektriciteitsverbruik van T-Mobile in 2021 bedraagt
173.472 MWh en 213.715 m3 aardgas. Ondanks onze voortdurende groei en onze 5G-activiteiten is in 2021 ons elektriciteitsverbruik verminderd met 5,37%. Hoewel we hebben geïnvesteerd in technologische maatregelen, waaronder consolidatie van datacentra, virtualisatie en
het uitschakelen van verouderde apparatuur, is de daling in 2021 tot
op zekere hoogte te wijten aan de COVID-19-pandemie. Winkels waren wekenlang gesloten waren en onze kantoren grotendeels leeg.

ISO 14001-gecertificeerd
In 2011 was T-Mobile de eerste ISO 14001-gecertificeerde telecomprovider in Nederland. Tien jaar later is T-Mobile nog steeds
in het bezit van het certificaat. Dit betekent dat we een milieumanagementsysteem hebben, bestaande uit een helder milieubeleid, milieudoelstellingen en management van milieurisico's.
Dit zorgt er ook voor dat we altijd voldoen aan de milieuwetgeving en -regelgeving.

Nederlandse huishoudens

5,4%

Deze reductie staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan

 

4.500

Investeren in energie-efficiëntie
Een focusgebied in ons duurzaam netbeheer ligt bij energie-efficiëntie. Dit betekent dat we het energieverbruik van ons netwerk en kantoor minimaliseren, terwijl ons netwerk groeit. Meer mensen maken gebruik van ons netwerk, met een hoger datagebruik per klant. Deze aanpak heeft in 2021 geleid tot de volgende resultaten:

Glasvezelambities
Naast het bouwen van een energie-efficiënt mobiel netwerk investeren we in een duurzaam vast netwerk. Een van onze focusgebieden is de uitrol van een glasvezelnetwerk. Internet via glasvezel werkt letterlijk met de snelheid van het licht. Dit netwerk stuurt data door met lichtsignalen. Dat is niet alleen supersnel, maar ook milieuvriendelijker dan de traditionele kabels. Het verbruikt minder energie dan andere vaste netwerken. Daarnaast heeft glasvezel minder impact op het milieu en de bodem doordat de kabels minder warmte afgeven aan de bodem. Er zijn nu al meer dan 2,3 miljoen huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk van T-Mobile, en we verwachten dat dit aantal de komende jaren exponentieel zal groeien.

Duurzaam netwerkmanagement
Hightech netwerk en efficiënte datacenters
Elke nieuwe generatie mobiel netwerk is energiezuiniger dan de voorgaande. Het 5G-netwerk is dus efficiënter dan het 4G-netwerk in termen van energie per hoeveelheid verstuurde data (bits).Daarnaast hebben we door de jaren heen het complete netwerk geoptimaliseerd. Dit levert elk jaar weer extra energiebesparing op. Tot slot faseren we verouderde apparatuur uit en het verhogen van de maximale temperaturen in onze datacenters, waardoor minder koeling en dus minder energie nodig is.

De koelsystemen in onze datacenters zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het energieverbruik. Door de ruimten waarin de netwerkapparatuur geplaatst is (de zogenaamde Cubes) zo klein mogelijk te maken, is er minder koelapparatuur en dus minder energie nodig. In 2021 gingen we verder met de implementatie van onze ‘Cube Solution-aanpak’. Dit om ons energieverbruik blijvend te verminderen in zowel ons vaste netwerk als in de datacenters, die ook de vaste infrastructuur vormen voor onze T-Mobile Thuis diensten. Ook hebben we overbodige netwerkapparatuur in onze mobiele schakelcentra uitgeschakeld en verwijderd om het proces en energieverbruik zo efficiënt mogelijk te maken.

Duurzame kantoren en vervoer
Duurzame kantoren
De laatste jaren is het energieverbruik in de T-Mobile-kantoren sterk gedaald met ruim 50% ten opzichte van 2012. In 2021 hebben we veel technische besparingsmaatregelen doorgevoerd in samenwerking met de gebouweigenaar van ons kantoor in Diemen. Daardoor is het gebouw van energielabel D naar energielabel A gegaan.  Op de 3 kantoren en onze 120 winkels scheiden we de verschillende afvalstromen. Naast afvalscheiding hebben we onze Bring Your Own Cup-campagne uitgebreid op kantoren en winkels.

Zonnepanelen
T-Mobile Nederland heeft meer dan 300 zonnepanelen geplaatst op het dak van ons hoofdkantoor in Den Haag en op één van de datacenters. Samen produceren deze zonnepanelen ongeveer 50.000 kWh per jaar.

Duurzaam aanbod
Ons netwerk draait volledig op Europese duurzame energie.
Elk telefoontje en elke sms van onze klanten is dus CO2-neutraal. Om ook onze klanten de mogelijkheid te bieden duurzamer met hun smartphone om te gaan, hebben we de ‘Recycle Deal’ opgericht. De Recycle Deal is een recyclingprogramma dat e-waste op een innovatieve manier aanpakt en circulariteit in de telecomsector stimuleert. We bieden onze klanten de nieuwste smartphones en geven daarbij de mogelijkheid om bij te dragen aan het verminderen van e-waste. Dat doen we door klanten de optie te geven hun oude apparaten aan T-Mobile terug te verkopen nadat het contract is verlopen. Vervolgens worden deze apparaten gerecycled of voor hergebruik aangeboden. In 2021 hebben we 2.559 mobiele telefoons op deze manier teruggekocht, een daling van 12,6% ten opzichte van 2020. We wijden deze daling onder andere aan de COVID-maatregelen waardoor winkels wekenlang gesloten waren.

Om ons aanbod te verduurzamen is in 2021 de Fairphone geïntroduceerd. De Fairphone heeft een Eco Rating van 85 van de 100 punten. Deze duurzaamheidsscore wordt ook weergegeven bij de specificaties van het aanbieden van de telefoon. De Eco Rating kijkt naar de robuustheid van het apparaat, repareerbaarheid, recycle mogelijkheden, efficiëntie van gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot bij de productie van de telefoon.

Circulair ketenmanagement
E-waste is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Wij zetten ons in om deze afvalstroom circulair te maken. Naast circulariteit zetten we ook in op het verbeteren van de levensduur van producten. Om onze circulaire bedrijfsvoering te stimuleren, besteden we aandacht aan circulair ontwerp en afvalmanagement van in-home apparaten en hardware uit onze datacenters. We noemen dit de ‘Recycle Movement’. In 2021 werd meer dan 50% van de geretourneerde netwerkapparatuur van klanten hergebruikt. Ook namen we meer dan 500 ton elektronisch afval terug uit ons netwerk, van batterijen tot kabels en servers. Als we netwerkapparatuur of apparaten niet kunnen opknappen of recyclen, zorgen we ervoor dat we er andere doeleinden voor vinden. Bijvoorbeeld door mobiele telefoons te doneren aan lokale goede doelen zoals Stichting Opkikker.

Daarnaast zijn T-Mobile Nederland en haar logistieke partners continu op zoek naar manieren om de logistiek te optimaliseren. Van het optimaliseren van de logistieke routing tot het verminderen van vracht door het verkleinen van de verpakkingsgrootte. We voegen daarom steeds vaker met logistieke partijen die CO2-neutraal zijn.

Duurzame verpakkingen
Het meeste verpakkingsmateriaal dat T-Mobile gebruikt is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. In 2021 hebben we onze duurzame verpakkingen verbeterd door te experimenteren met eco-plastic en lichtere verpakkingen om afval en CO2-uitstoot te verminderen. Het is onze ambitie om alle verpakkingen van T-Mobile Nederland 100% van gerecycled materiaal te hebben in 2026. We onderzoeken daarom welke innovatie op het gebied van verpakkingen in 2022 ingezet kunnen worden.

elektronisch afval 
is verantwoord gerecycled

542 ton

van de afgedankte
IT-apparatuur werd hergebruikt en
geschonken aan 

63,3%

53,6%

van de ingezamelde netwerkapparatuur van klanten is hergebruikt

Duurzame mobiliteit
De afgelopen jaren zagen we een grote veranderingen in de CO2-uitstoot van ons wagenpark, veroorzaakt door reorganisaties en mergers. In 2021 is er per FTE 0,16 leaseauto beschikbaar, dat komt neer op nog geen 1 op de 5 collega’s. De rest van de collega’s maakt gebruik van bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets.  Om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van onze medewerkers blijvend te verminderen, ontwikkelen willen we een nieuwe mobiliteitsbeleid en -regeling Onderdeel van hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer.

“Alle winkels werken zoveel mogelijk papierloos, bijvoorbeeld door informatie naar de klanten te mailen. Al onze katoenen bedrijfskleding is gemaakt van honderd procent GOTS-gecertificeerd katoen.)Dit draagt bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en we besparen miljoenen liters water. Ook wordt oude kleding zoveel mogelijk gerecycled in plaats van vernietigd. Het plaatmateriaal voor het meubilair in nieuwe winkels wordt deels gemaakt van circulair materiaal, dat na gebruik versnipperd kan worden, zodat er iets anders van kan worden gemaakt.”

Danitsja Eekhout
Construction & Maintenance Manager Retail

*   Inkoopactiviteiten gericht op de zekerstelling van de aanvoer van de in te kopen           producten, met de nadruk op de wat langere termijn. Sourcing omvat 
    inkoopmarktonderzoek en het zoeken naar alternatieve bronnen.

Duurzaam en eerlijk inkopen
De duurzame prestaties van onze leveranciers bepalen voor een groot deel de mate waarin wij kunnen opereren als duurzaam, klimaatneutraal en circulair bedrijf. Aandacht voor het milieu en sociaal maatschappelijke impact is daarom een belangrijk element in ons inkoopproces. De eisen die we stellen aan onze leveranciers, hebben we vastgelegd in een Gedragscode. In deze Gedragscode staan zaken beschreven als eerlijke arbeidsomstandigheden en inclusiviteit maar ook milieubescherming en afvalbeheer. Onze Gedragscode is gebaseerd op principes uit nationale en internationale wetten, waaronder de VN-verklaring inzake mensenrechten, de Britse ‘Bribery Act’, de Amerikaanse ‘Foreign Corrupt Practices Act’ en de principes van de Internationale Labour Organisatie.
In 2021 hebben we ons inkoopproces verder verduurzaamd. Dit hebben we gedaan op sourcing* en vragen we onze leveranciers inzicht te geven in hun impact aan de hand van Ecovadis beoordeling. Ecovadis is Een onafhankelijk bureau dat ons via een tool helpt de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers te auditen.

  • 100% LED-verlichte winkels
  • Papieren tasjes gemaakt
    van agrarisch afval
  • Geen give-aways
  • Biologische geproduceerde
    bedrijfskleding

Duurzame retail
.In onze winkels zien we in 2021 een forse daling van het energieverbruik, ondanks de opening van veel nieuwe T-Mobile winkels. Naast het wekenlang sluiten van de winkels vanwege de COVID-maatregelen, hebben het vervangen van alle verlichting naar LED en het optimaliseren van air curtains en bewegingssensoren hieraan bijgedragen.

Duurzame retail is voor ons meer dan alleen het realiseren van energiebesparing. Zo kijken we ook naar duurzaamheid en circulariteit van materialen in onze winkelinrichting; zoals biologische bedrijfskleding en duurzame merchandising en verpakkingen De gedragsverandering onder winkelmedewerkers heeft ook een invloed gehad op het energieverbruik. Zij zijn degenen die de installaties in de winkels beheren, energiemaatregelen toepassen en die onze duurzame proposities aan onze klanten uitleggen. In 2021 ontwikkelden we ook een opleiding milieubeheer voor alle winkelmedewerkers.