Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

We stoppen pas wanneer iedereen bij T-Mobile zich 
betrokken voelt.

Om het volledige potentieel van onze werknemers te benutten, doen we er alles aan om diversiteit te bevorderen en een inclusieve werkomgeving aan te bieden. Verschillende achtergronden en standpunten maken ons als bedrijf en de individuele werknemer sterker. Zo vergroten we onze creatieve en innovatiekracht. Bij ons krijgt iedereen gelijke kansen 
en kan iedereen zichzelf zijn. 

DIVERSITeit
& INCLUSIe

Onze ambitie

 • We stoppen pas wanneer iedereen zich betrokken voelt

 • We streven ernaar om een inclusieve organisatie te zijn:

  • We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden een inclusieve werkomgeving

  • We zijn we een bedrijf waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen gelijke kansen krijgt en het beste uit zichzelf kan halen;

  • We doen ons best om diversiteit in alle lagen van de organisatie te verbeteren

“Bij T-Mobile geloven we dat een inclusieve werkomgeving innovatie en creativiteit stimuleert, de loyaliteit van werknemers versterkt en talenten aantrekt. Daarom doen we er alles aan om een werkomgeving te bieden waar iedereen zich welkom en betrokken voelt. Daarom hebben we ons verdiept in de momenten die ertoe doen voor een werknemer. Die momenten zijn vaak het vieren van feestdagen met familie en vrienden. Het aanbieden van inwisselbare feestdagen was een fluitje van een cent, maar werd met groot enthousiasme onthaald door onze werknemers.” 

Saskia Bekkers
Directeur Human Resources

“Zolang mensen in mijn functie niet werken aan positieve verandering, gebeurt er niets. Als het gaat om diversiteit & inclusie is het extra belangrijk om onszelf uit te dagen. Ik ben gewaarschuwd door mensen om me heen die beweren dat diversiteit & inclusie te complex is om aan te pakken. Voor mij is dit geen excuus om niet aan dit belangrijke onderwerp te werken. We zijn het grootste netwerk van Nederland en we zijn intrinsiek gemotiveerd om met al onze stakeholders – werknemers, klanten, partners en leveranciers – te werken aan het realiseren van gelijke kansen en een inclusieve werkomgeving.” 

Søren Abildgaard
CEO

CASE 
Sociaal rendement op impact: 
Back to Work-programma
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die langer dan drie maanden niet hebben gewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking of mensen die ontslagen zijn en geen aansluiting meer vinden op de arbeidsmarkt. T-Mobile zet zich in voor een inclusieve en gelijkwaardige samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Daarom hebben we het Back to Work-fonds in het leven geroepen. Met dit fonds creëren we unieke banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals WWB-, WW-, Wajong-, WAO-, WIA- en WSW-kandidaten. Het fonds genereert daarnaast ook stimulerende BBL-trajecten en BOL-stages. Naast het creëren van banen zorgen we ervoor dat de deelnemers ook goede ondersteuning krijgen. Het doel van het Back to Work-fonds is deelnemers helpen doorstromen naar een reguliere baan bij T-Mobile, zodat ze niet langer een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In 2021 waren er drie fulltime deelnemers aan het Back to Work-programma.  Lees meer: https://www.t-mobile.nl/over-ons/back-to-work

Om het programma Diversiteit & Inclusie verder door te ontwikkelen hebben we een D&I-taskforce opgericht om onze ambities te monitoren en te realiseren. Zijn onze managers coaches en een sparringpartner voor recruitment en de ondernemingsraad. Daarnaast is het initiatief van werknemers gefaciliteerd om een Employee Resource Groups op het gebied van gender, seksualiteit, etnisch erfgoed en beperking op te richten.

Sociaal rendement: Back to Work-programma
De afgelopen jaren investeerden we in het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen hen de kans geven om weer aan de slag te gaan met een carrière binnen T-Mobile. In 2021 gaven we nieuwe werknemers een veilige plek om te werken en te groeien in hun carrière om uiteindelijk door te stromen naar een reguliere baan. Daarbij lanceerden we begin 2021 het T-Mobile Back to Work-programma.

De basis: gelukkige en betrokken mensen
We geloven dat de groei van ons bedrijf voor een groot deel afhangt van de motivatie, de inzet en het geluk van onze medewerkers. Daarom streven we ernaar om onze mensen een geweldige werkplek te bieden. We luisteren naar hen, zorgen voor hen en waarderen hen omdat ze elke dag het maximale geven voor onze klanten. Naast het bieden van uitgebreide carrièremogelijkheden en professionele ontwikkeling, investeren we continue in de doorontwikkeling van onze HR-activiteiten.

Loopbaanontwikkeling
In 2021 werkten er meer dan 2067 mensen bij T-Mobile. We zijn er trots op zoveel mensen naast werkgelegenheid, ook sociale zekerheid en goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Het is belangrijk voor ons om bij te kunnen dragen aan de loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. We bieden onze medewerkers daarom uitgebreide opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast geven we studenten de kans om bij ons te leren werken in een professionele omgeving. Investeren in toekomstige leiders is belangrijk voor ons.

Diversiteit & inclusie
In 2021 zijn we gestart met het programma Diversiteit & Inclusie. Het programma is warm verwelkend door directie en bestuur. Gelijke behandeling is een van onze doelstellingen. T-Mobile heeft een HR-beleid dat niet wordt beïnvloed door leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, politieke overtuiging of etnische achtergrond van de kandidaat. Een belangrijke richtlijn voor hoe we willen dat een werknemer zich gedraagt binnen ons bedrijf is de T-Mobile Gedragscode, gebaseerd op internationale richtlijnen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Diversiteit in cijfers

 • 2067 fte
  1417 mannen/ 650 vrouwen
 • 213 mannen/58 vrouwen in management
 • 37,5% in managementposities is vrouw
 • 3 deelnemers aan het T-Mobile Back to Work-programma

Projectresultaten & doelen
Om onze ambitie waar te maken zetten we in op zes focusgebieden. 
In onderstaand schema lichten we onze impact in 2021 per 
focusgebied toe.

CASE 
Inwisselbare feestdagen 
Op de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit 2021 heeft T-Mobile Nederland een nieuw verlofbeleid aangekondigd met de inwisselbare feestdagen. T-Mobile wil haar werknemers de vrijheid geven om te kiezen op welke feestdagen ze verlof willen nemen. Werknemers kunnen ervoor kiezen om nationale feestdagen in te ruilen voor persoonlijke culturele of religieuze redenen. Zo kunnen Tweede Pinksterdag of Hemelvaartsdag ingewisseld worden voor het einde van de ramadan, Ketikoti, Divali of Chanoeka. We vinden dat verschillende achtergronden en standpunten het bedrijf sterker maken. Daarom zetten we ons in dat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt om zijn eigen cultuur of geloof te uiten. Het beleid geldt voor iedereen met een T-Mobilearbeidsovereenkomst.

Saskia Bekkers
Directeur HR

“Dat het succes heeft, is te zien: 
de deelnemers die de eerste maand doorkomen, blijft ook daadwerkelijk bij T-Mobile werken. 
En daar zijn we heel blij mee. We willen hen meer kansen bieden en nog 
beter begeleiden.Voorheen werden 
deelnemers vooral geplaatst binnen 
recruitment & hospitality, facilities 
en het magazijn. Maar ook 
daarbuiten zijn er kansen.”

Søren Abildgaard
CEO

"Ik ben heel trots op de diversiteit in onze organisatie en ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan onze kracht als team. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich welkom voelen en gerespecteerd worden. We vinden het niet meer van deze tijd om werknemers alleen op de standaard nationale feestdagen verlof te geven. Dat sluit niet aan bij de enorme diversiteit van onze organisatie, maar ook niet bij de samenstelling van de Nederlandse samenleving. In 2021 viel Hemelvaartsdag samen met het einde van de ramadan. Dat was vrij uniek, maar erg fijn voor onze islamitische collega's. Van nu af aan maken wij het als werkgever mogelijk om feestdagen in te wisselen.”

CASE 
Youth Pride 
In juli 2021 sloot T-Mobile Nederland zich met partner Join Us aan bij Youth Pride, onderdeel van Pride Amsterdam. Stichting Join Us zet zich in om eenzaamheid onder jongeren te verminderen, door hen met elkaar in contact te brengen en hen te betrekken in sociale situaties. Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend maatschappelijk probleem, vooral onder LGBTQIA+-jongeren. T-Mobile en Join Us willen het bewustzijn van dit probleem onder de LGBTQIA+-gemeenschap vergroten en aandacht voor de oplossingen die Join Us biedt. Tijdens Youth Pride Hotel op 31 juli werd een workshop met spoken word-talent Amara van der Elst georganiseerd.

We geloven in de kracht van diversiteit en doen ons best een inclusieve werkgever te zijn. We willen een organisatie zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf durft te zijn. Daarbij verdient de LGBTQIA+-gemeenschap extra aandacht, vinden wij. De corporate equality index toont aan dat 46% van de LGBTQIA+-werknemers in corporate bedrijven wereldwijd hun seksuele geaardheid en (gender)identiteit verbergen. Daarom zet T-Mobile zich in om de bewustwording rond de uitdagingen van de corporate LGBTQIA+-gemeenschap te vergroten. Naast deelname aan Youth Pride doen we meer, waaronder een intern onderzoek naar de sfeer rond het onderwerp en de algemene acceptatie van LGBTQIA+-werknemers, het delen van persoonlijke verhalen onder collega's en bewustwordingstraining voor werknemers op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de ervaringen van LGBTQIA+-klanten.

"Met de grenzeloze inzet van Roumaissa en Elanur kunnen zij de toekomstige bazen zijn van Nederland, in welke 
vorm dan ook. Want baas zijn 
betekent ook baas zijn over je eigen leven, loopbaan en geluk!”

Tisha van Lammeren 
Chief Commercial Officer

CASE 
Baas van Morgen 
In 2021 maakten de 14-jarige Esmée en de 12-jarige Roumaissa en Elanur deel uit van het bestuur van T-Mobile Nederland. 
De Haagse scholieren namen het stokje over van Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer, en Saskia Bekkers, directeur Human Resources, als onderdeel van 'Baas van Morgen'. Dit was een landelijk initiatief van JINC waarbij 550 kinderen een dag lang politici en directieleden van verschillende bedrijven vervingen. Het thema van het initiatief: gelijke kansen op de werkvloer, sluit aan bij de ambitie van T-mobile om een inclusieve werkomgeving te hebben.. T-Mobile is van mening dat elk kind een gelijke kans op een succesvolle toekomst verdient, ongeacht zijn achtergrond en de omstandigheden waarin het opgroeit.

”Het is geweldig om het enthousiasme en de energie te zien waarmee Esmée de uitdaging aanging. Het was mijn bedoeling om Esmée te inspireren, maar andersom heeft zij mij ook enorm geïnspireerd.”

Saskia Bekkers
Directeur HR

Diversiteit en Inclusie
In 2020 zijn we gestart met het Diversiteit & Inclusie programma binnen
T-Mobile Nederland. Onderwerpen die altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld bij onze manier van werken. Ons HR-beleid wordt niet beïnvloed door leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, politieke overtuiging of etnische achtergrond. Gelijke behandeling staat
bij ons hoog in het vaandel. Voor medewerkers die het gevoel hebben dat ze niet correct worden behandeld, hebben we daarom een klachtenregeling. Een belangrijke richtlijn voor hoe wij graag willen dat men zich gedraagt binnen ons bedrijf, is de T-Mobile Gedragscode. Dit document is gebaseerd op internationale richtlijnen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. 

T-Mobile heeft een relatief hoog percentage (31%) vrouwen dat voor
de organisatie werkt. Om in 2020 meer specifiek te investeren in diversiteit en inclusiviteit, hebben we een team van ambassadeurs en
een Diversiteit & Inclusie-projectteam opgericht. Zij bewaken en realiseren onze ambities, coachen onze managers en zijn sparringpartner voor het recruitmentteam. Daarnaast hebben onze medewerkers vier verschillende ‘Employee Resource Groups’ opgericht op het gebied
van gender, seksualiteit, etnisch erfgoed en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groepen bespreken de huidige stand van zaken van het betreffende onderwerp. Aan de hand daarvan worden de focus en de mate van behoefte aan verandering bepaald. Deze uitkomst dient dan weer als input voor ons holistische Diversiteit & Inclusie-programma, dat in 2021 zal worden uitgerold.

Social return
Ten slotte hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen hen graag de kans geven om weer aan de slag te gaan. Ook in 2020 waren
we blij om verschillende medewerkers een veilige plek te bieden om te werken en te groeien in hun carrière. In 2020 hebben we besloten om
ons Social Return-beleid naar een hoger niveau te tillen. Dat hebben
we gedaan door het T-Mobile Back to Work fonds op te zetten, dat
begin 2021 van start gaat.