Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Connect 
to Change

We stoppen pas totdat iedereen verbonden is. De manier waarop we verbonden zijn, is belangrijk voor mensen en voor de planeet. Als we het op de juiste manier doen en samenwerken, weten we dat ons netwerk, onze technologie en onze mensen een positieve invloed op
de maatschappij en de planeet kan hebben. Van het delen van kennis tot het bestrijden van eenzaamheid, we gebruiken onze kracht om actief bij te dragen aan een samenleving die leefbaarder en inclusiever is voor iedereen. Lees meer over onze Connect to Change plan op
onze website

In dit rapport presenteren we de resultaten van ons Connect to Changeplan waarin we al onze activiteiten die bijdragen aan de maatschappij (MVO) bundelen. We doen dit aan de hand van vier programma's:

Impact-Matrix
We zijn onze MVO-strategie gaan ontwikkelen met slechts één vraag voor ogen: waar kan ons bedrijf de grootste impact hebben op het milieu en de maatschappij? Bij de analyse hiervan hebben we niet alleen gekeken naar onze eigen ambities en onze belangrijkste sterke punten op het gebied van duurzaamheid, maar hebben we ons bedrijf ook bekeken vanuit het perspectief van belangrijke stakeholders: onze klanten, medewerkers, leveranciers en partners. Zij vertegenwoordigen de planeet, ons klimaat en de maatschappij in het algemeen. Zo konden we bepalen op welke thema's we de grootste impact kunnen hebben, waar we onze focus op moeten richten en welke thema’s voor ons minder relevant zijn. Het overzicht van de uitkomsten is te zien in de impact-matrix. Deze vormt het fundament voor onze MVO-strategie.

Pieter de Klein
Directeur bedrijfsstrategie
en transformatie

“We geloven (en hebben laten zien) 
dat we met onze mensen, producten, diensten en merken relevante maatschappelijke impact kunnen maken. Dit doen we door ervoor 
te zorgen dat MVO volledig 
geïntegreerd is in 
onze bedrijfsvoering”. 

Het proces van waardecreatie
T-Mobile is onderdeel van een complexe waardeketen met veel verschillende leveranciers, klanten en maatschappelijke partners. Ons Connect to Change plan is erop gericht om samen met deze groepen waarde te creëren, maatschappelijke impact te realiseren en een negatieve invloed op het milieu en de maatschappij te minimaliseren. In het schema hieronder hebben we de verschillende onderdelen in onze waardeketen, de soorten partners en bijbehorende thema’s visueel weergegeven.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
T-Mobile draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dat doen we met activiteiten als het promoten en produceren van duurzame en circulaire innovaties, het verminderen van de CO2-uitstoot en het overbruggen van de digitale kloof. Onze netwerkinfrastructuur biedt de technologische basis voor diverse innovatieve benaderingen voor het oplossen van sociale en ecologische uitdagingen - en dus ook voor het behalen van veel van de SDG's. Ons Connect to Change plan ondersteunt de volgende wereldwijde doelstellingen:

 • SDG 3- Goede gezondheid & welzijn: met het programma Innovatie voor de Maatschappij ondersteunen we bedrijven, start-ups en ngo's met technologie en connectiviteit voor een betere gezondheid en welzijn in Nederland. Daarnaast draagt het programma Digitale Inclusie bij aan het mentale welzijn van gemarginaliseerde groepen, zoals eenzame jongeren en gemarginaliseerde gezinnen. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Join Us.
 • SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs: met programma Innovatie voor de Maatschappij ondersteunen we bedrijven, start-ups en ngo's met technologie en connectiviteit voor beter (online) onderwijs in Nederland.
 • SDG 5 - Gendergelijkheid: vanuit het programma Diversiteit & Inclusie dragen we bij aan de empowerment en ontwikkeling van vrouwen.

 • SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur: we dragen bij aan deze doelstelling doorgeavanceerde mobiele netwerken en telecommunicatieproducten en -diensten te ontwikkelen voor onze klanten.

 • SDG 10 - Ongelijkheid verminderen: met het programma Digitale Inclusie en projecten ten aanzien van Diversiteit en Inclusie dragen we bij aan gelijke kansen en als resultaat daarvan de ongelijkheid in Nederland verminderen.

 • SDG 11 - Duurzame steden & gemeenschappen: met het programma Innovatie voor de Maatschappij ondersteunen we bedrijven, start-ups en ngo's met technologie en connectiviteit voor veilige en slimme steden.

 • SDG 12 - Verantwoorde consumptie & productie: we dragen bij aan deze doelstelling door onze klanten oplossingen aan te bieden die helpen hun energieverbruik op een laagdrempelige manier te monitoren, controleren en verminderen. Denk dan bijvoorbeeld aan cloudoplossingen en smarthome-oplossingen.

 • SDG 13 - Klimaatactie: met het programma Duurzaamheid dragen we bij aan een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering en toeleveringsketen.

Connect to Change programma’s
Om onze ambities te realiseren, werken we in de volgende 
vier programma’s. 

 

Daniella van Maldegem
Executive Assistant van CEO

“Zo bijzonder dat we ook dit jaar weer op een corona-proof manier ouderen en eenzamen in de buurt hebben kunnen verrassen met een gezellig praatje en een prachtig kerstpakket. En geweldig om te zien dat we dat jaar in jaar uit, al 22 jaar, met collega’s doen." 

Over dit rapport
Dit rapport geeft de sociaal maatschappelijke en ecologische impact van T-Mobile Nederland in 2021 weer. We rapporteren volgens de Global Reporting Initiative Standard.

Verbinden met onze buurt
Naast de vier programma’s van het Connect to Change plan richten we ons ook op de verbinding en het verbeteren van onze buurt en buren.
Het hoofdkantoor van T-Mobile is gevestigd in Den Haag, tussen twee buurten die kampen met uitdagingen op het gebied van veiligheid en armoede. bij te dragen aan het welzijn van deze lokale gemeenschap.
Zo werkt T-Mobile al jaren samen met Wijkberaad Laak om ouderen in
de buurt een kerstlunch aan te bieden. Dit jaar hebben we meer dan
300 ouderen thuis opgezocht en een kerstpakket aangeboden. Het kerstpakket was samengesteld door Do Goods, een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast veilde T-Mobile dit jaar de honing die werd geproduceerd door de bijen die op het dak van het hoofdkantoor wonen. Het geld dat met deze actie werd opgehaald, werd geschonken aan de lokale stichting
De Jonge Ooievaars. Deze stichting stimuleert en ondersteunt lokale jongeren om hun buurt - 'Laakhaven' - veiliger, schoner en leefbaarder
te houden.

Samenwerking voor duurzame en inclusieve markttransformatie
Om het effect van ons werk te versterken en bij te dragen aan duurzame en inclusieve markttransformatie, zijn we lid of maken we gebruik van volgende initiatieven en netwerken:

 • NLdigital: collectief van bedrijven die bijdragen aan de digitale transitie in Nederland; 
 • Monet: een vereniging die namens de telecombedrijven
  (KPN, Vodafone en T-Mobile) de plaatsing van antennes afstemt met overheden; 
 • Stibat: gericht op maximale recycling van producten en grondstoffen en zorgen voor een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s; 
 • Joint Audit Cooperation (JAC): een collectief van telecombedrijven dat zich inzet voor veilige en rechtvaardige connectiviteit; 
 • Ecovadis: beoordelingsplatform voor het beoordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen.